اکسسوری های دکوراسیون
ست اکسسوری های میز کنسول

اکسسوری ها دکوراسیون خانه شما را کامل می کنند.به دلیل ماهیت اکسسوری ها و قیمت آن ها شما می توانید برای این که دکوراسیون شما ما تغییر پیدا کند را تغییر دهید مثلاً شما می توانیم با تغییر فصل اکسسوریهای مناسب آن فصل را بگیرید و حس تازه ای به دکوراسیون خانه خود بدهیدایا میتوانیم اکسسوری ها را با هم ترکیب کنیم و مدل جدیدی به آنها بدهید. در انتخاب اکسسوری ها به نکات زیر دقت نمایید

اتاق: هال و پذیرایی ورودی
سبک: صنعتی مدرن